آخرین تکنولوژی CAD/CAM روز دنیا همراه با پشتیبانی مطمئن

اسکنر Identica Blue دندانپزشکی

زمان ، در کنار دقت ساخت دندان، برای بیماران شما بسیار مهم هستند.

هزینه تمام شده پایین تر و ساخت تعداد بیشتر پروتز در کمترین زمان، برای شما مهم هستند.

ما با آگاهی از نیاز شما و بیمارانتان، مجموعه کامل سیستم های پیشرفته CAD/CAM را با بهترین شرایط فروش در کنار خدمات پس از فروش مطمئن، ارائه می دهیم.

بیشتر بخوانید...

" به زیبایی لبخند رضایت شما..."