مقالات

فروردین ۲۶, ۱۳۹۷

چرا سرعت در دندانپزشکی دیجیتال مهم است؟

صنایع به طور فزاینده ای به سمت دیجیتالی شدن حرکت می کنند و دندانپزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چرا که نه؟ دیجیتالی شدن باعث […]
فروردین ۲۳, ۱۳۹۷

چرا اسکن رنگی در دندانپزشکی دیجیتال مهم است؟

مزایای استفاده از اسکن دیجیتال به منظور متقاعد کردن دندانپزشکان برای تغییر روش های تزریق سنتی به تصویر دیجیتال می باشد. کیفیت، سرعت و دقت اسکنر […]